Home > Variolux > Lawn Mower

Variolux Lawn Mower User Manuals

The manuals from this brand are divided to the category below. You can easily find what you need in a few seconds.
Variolux Lawn Mower User Manuals
                          TABLICZKA ZNAMIONOWA URZĄDZENIA
LWA
dBkg
S/N
111312
1415
614
253
171819
16
1.Poziom natężenia dźwięku zgodny z normą 2000/14/CE2.Znak zgodności z dyrekywą 98/37 CEE3.Rok produkcji4.Model kosiarki5.Numer seryjny6.Nazwa i adres producenta
11.Korpus kosiarki12.Silnik13.Nóż14.Osłona przeciwkamienna15.Pojemnik na ściętą trawę16.Uchwyt17.Ster przyspieszania18.Dźwignia hamulca silnika19.Dźwignia włączenia napędu 
OPIS SYMBOLÓW UMIESZCZONYCH NA URZADZENIACH STERUJACYCH (gdzie sa one przewidziane)
1234567...
                      
                          TABLICZKA ZNAMIONOWA URZĄDZENIA
LWA
dBkg
S/N
111312
1415
614
253
171819
16
1.Poziom natężenia dźwięku zgodny z normą 2000/14/CE2.Znak zgodności z dyrekywą 98/37 CEE3.Rok produkcji4.Model kosiarki5.Numer seryjny6.Nazwa i adres producenta
11.Korpus kosiarki12.Silnik13.Nóż14.Osłona przeciwkamienna15.Pojemnik na ściętą trawę16.Uchwyt17.Ster przyspieszania18.Dźwignia hamulca silnika19.Dźwignia włączenia napędu 
OPIS SYMBOLÓW UMIESZCZONYCH NA URZADZENIACH STERUJACYCH (gdzie sa one przewidziane)
1234567...
                      
                          TABLICZKA ZNAMIONOWA URZĄDZENIA
LWA
dBkg
S/N
111312
1415
614
253
171819
16
1.Poziom natężenia dźwięku zgodny z normą 2000/14/CE2.Znak zgodności z dyrekywą 98/37 CEE3.Rok produkcji4.Model kosiarki5.Numer seryjny6.Nazwa i adres producenta
11.Korpus kosiarki12.Silnik13.Nóż14.Osłona przeciwkamienna15.Pojemnik na ściętą trawę16.Uchwyt17.Ster przyspieszania18.Dźwignia hamulca silnika19.Dźwignia włączenia napędu 
OPIS SYMBOLÓW UMIESZCZONYCH NA URZADZENIACH STERUJACYCH (gdzie sa one przewidziane)
1234567...
                      
                          TABLICZKA ZNAMIONOWA URZĄDZENIA
111312
14151618
1917
LWA
dBIPX4V~ HzkW - min-1kgS/N
6174
2531.Poziom natężenia dźwięku zgodny z normą 2000/14/CE
2.Znak zgodności z dyrekywą 98/37 CEE
3.Rok produkcji
4.Model kosiarki
5.Numer seryjny
6.Nazwa i adres producenta
7.Napięcie i częstotliwość zasilania
11.Korpus kosiarki
12.Silnik
13.Nóż
14.Osłona przeciwkamienna
15.Pojemnik na ściętą trawę
16.Uchwyt
17.Wyłącznik
18.Zaczep przewodu elektrycznego
19.Dźwignia złącza napędu
Dotyczy tylko państw UE.Nie wyrzucaj...
                      
                          TABLICZKA ZNAMIONOWA URZĄDZENIA
111312
14151618
1917
LWA
dBIPX4V~ HzkW - min-1kgS/N
6174
2531.Poziom natężenia dźwięku zgodny z normą 2000/14/CE
2.Znak zgodności z dyrekywą 98/37 CEE
3.Rok produkcji
4.Model kosiarki
5.Numer seryjny
6.Nazwa i adres producenta
7.Napięcie i częstotliwość zasilania
11.Korpus kosiarki
12.Silnik
13.Nóż
14.Osłona przeciwkamienna
15.Pojemnik na ściętą trawę
16.Uchwyt
17.Wyłącznik
18.Zaczep przewodu elektrycznego
19.Dźwignia złącza napędu
Dotyczy tylko państw UE.Nie wyrzucaj...
                      
                          TABLICZKA ZNAMIONOWA URZĄDZENIA
111312
14151618
1917
LWA
dBIPX4V~ HzkW - min-1kgS/N
6174
2531.Poziom natężenia dźwięku zgodny z normą 2000/14/CE
2.Znak zgodności z dyrekywą 98/37 CEE
3.Rok produkcji
4.Model kosiarki
5.Numer seryjny
6.Nazwa i adres producenta
7.Napięcie i częstotliwość zasilania
11.Korpus kosiarki
12.Silnik
13.Nóż
14.Osłona przeciwkamienna
15.Pojemnik na ściętą trawę
16.Uchwyt
17.Wyłącznik
18.Zaczep przewodu elektrycznego
19.Dźwignia złącza napędu
Dotyczy tylko państw UE.Nie wyrzucaj...
                      
                          Bedienungsanleitung
Manuel d’utilisation
Istruzioni per l’uso
Návod k pouzivani
Használati Utasítás
Instrukcje obsługi
Navodila za uporabo
Bedieningshandleiding
Ekspuatïšanas instrukcija
Eksploatcijos instrukcija 
à àÌ
ÌÒ
ÒÚ
Ú
Û
ÛÍ
͈
ˆË
Ëfl
fl ÔÔÓ
Ó ˝˝Í
ÍÒ
ÒÔ
ÔÎ
ÎÛ
Û‡
‡Ú
Ú‡
‡ˆ
ˆË
ËË
Ë
RU
LT
LV
NL
SI
PL
HU
CZ
IT
FR
DE
Instrukcja stanowi podstawowe wyposażenie maszyny
CG rsb BELGIO-71503786/0 10-11-2003 12:16 Pagina 1 
                      
                          41 E
DBedienungsanleitung
IManuale di istruzioni
FManuel d’utilisation
CZNávod k použití
PLInstrukcje obsługi
SIPriročnik za uporabo
HHasználati utasítás
HRPriručnik za uporabo
BIHPriručnik za upotrebu
RUSPÛÍÓÌÓˆÒÚÌÓ Ò ËÌÒÚÛ͈ËflÏË 
                      
                          41 E
DBedienungsanleitung
IManuale di istruzioni
FManuel d’utilisation
CZNávod k použití
PLInstrukcje obsługi
SIPriročnik za uporabo
HHasználati utasítás
HRPriručnik za uporabo
BIHPriručnik za upotrebu
RUSPÛÍÓÌÓˆÒÚÌÓ Ò ËÌÒÚÛ͈ËflÏË 
                      
                          41 E
DBedienungsanleitung
IManuale di istruzioni
FManuel d’utilisation
CZNávod k použití
PLInstrukcje obsługi
SIPriročnik za uporabo
HHasználati utasítás
HRPriručnik za uporabo
BIHPriručnik za upotrebu
RUSPÛÍÓÌÓˆÒÚÌÓ Ò ËÌÒÚÛ͈ËflÏË 
                      
                          48 BC (type VAL 484)
53 BC-H (type VAL 534)
48 BCA (type VAL 484 TR)
53 BCA-H (type VAL 534 TR)
48 BCAE (type VAL 484 TR/E)
53 BCAE (type VAL 534 TR/E)
DBedienungsanleitung
IManuale di istruzioni
FManuel d’utilisation
CZNávod k použití
PLInstrukcje obsługi
SIPriročnik za uporabo
HHasználati utasítás
HRPriručnik za uporabo
BIHPriručnik za upotrebu
RUSPÛÍÓÌÓˆÒÚÌÓ Ò ËÌÒÚÛ͈ËflÏË 
                      
                          48 BC (type VAL 484)
53 BC-H (type VAL 534)
48 BCA (type VAL 484 TR)
53 BCA-H (type VAL 534 TR)
48 BCAE (type VAL 484 TR/E)
53 BCAE (type VAL 534 TR/E)
DBedienungsanleitung
IManuale di istruzioni
FManuel d’utilisation
CZNávod k použití
PLInstrukcje obsługi
SIPriročnik za uporabo
HHasználati utasítás
HRPriručnik za uporabo
BIHPriručnik za upotrebu
RUSPÛÍÓÌÓˆÒÚÌÓ Ò ËÌÒÚÛ͈ËflÏË 
                      
                          48 BC (type VAL 484)
53 BC-H (type VAL 534)
48 BCA (type VAL 484 TR)
53 BCA-H (type VAL 534 TR)
48 BCAE (type VAL 484 TR/E)
53 BCAE (type VAL 534 TR/E)
DBedienungsanleitung
IManuale di istruzioni
FManuel d’utilisation
CZNávod k použití
PLInstrukcje obsługi
SIPriročnik za uporabo
HHasználati utasítás
HRPriručnik za uporabo
BIHPriručnik za upotrebu
RUSPÛÍÓÌÓˆÒÚÌÓ Ò ËÌÒÚÛ͈ËflÏË 
                      
                          48 BC
71502360/0
WICHTIG: Ehe der Motor zum ersten Mal in Betrieb gesetzt
wird, sind die im Handbuch des Motors enthaltenen
Anweisungen aufmerksam zu lesen. 
ACHTUNG! Vor der Inbetriebsetzung den Stand des Öls prüfen.
IMPORTANTE: Leggere attentamente le prescrizioni con-
tenute nel libretto del motore, prima di mettere in funzione il
motore per la prima volta. 
ATTENZIONE! Controllare il livello dell’olio prima dell’avviamen-
to.
IMPORTANT: Lire attentivement les consignes de sécurité
contenues dans le...
                      
                          48 BCA
71502368/0
WICHTIG: Ehe der Motor zum ersten Mal in Betrieb gesetzt
wird, sind die im Handbuch des Motors enthaltenen
Anweisungen aufmerksam zu lesen. 
ACHTUNG! Vor der Inbetriebsetzung den Stand des Öls prüfen.
IMPORTANTE: Leggere attentamente le prescrizioni con-
tenute nel libretto del motore, prima di mettere in funzione il
motore per la prima volta. 
ATTENZIONE! Controllare il livello dell’olio prima dell’avviamen-
to.
IMPORTANT: Lire attentivement les consignes de sécurité
contenues dans le...
                      
                          48 BCA-E
71502369/0
WICHTIG: Ehe der Motor zum ersten Mal in Betrieb gesetzt
wird, sind die im Handbuch des Motors enthaltenen
Anweisungen aufmerksam zu lesen. 
ACHTUNG! Vor der Inbetriebsetzung den Stand des Öls prüfen.
IMPORTANTE: Leggere attentamente le prescrizioni con-
tenute nel libretto del motore, prima di mettere in funzione il
motore per la prima volta. 
ATTENZIONE! Controllare il livello dell’olio prima dell’avviamen-
to.
IMPORTANT: Lire attentivement les consignes de sécurité
contenues dans...