Home > Optoma > Projector > Optoma Dh1015 Projector User Manual

Optoma Dh1015 Projector User Manual

  Download as PDF Print this page Share this page

  Have a look at the manual Optoma Dh1015 Projector User Manual online for free. It’s possible to download the document as PDF or print. UserManuals.tech offer 1077 Optoma manuals and user’s guides for free. Share the user manual or guide on Facebook, Twitter or Google+.

  							1
  Nederlands
  Inhoudsopgave
  Inhoudsopgave .......................................................................................1
  Waarschuwingen bij gebruik ..................................................................3
  Veiligheidsinformatie ........................................................................\
  .............3
  Voorzorgsmaatregelen ........................................................................\
  ..........4
  Waarschuwing voor veiligheid van ogen .......................................................6
  Inleiding ..................................................................................................7
  Overzicht verpakking ........................................................................\
  .............7
  Overzicht product ........................................................................\
  ..................8
  Hoofdeenheid .....................................................................................................\
  ....8
  Verbindingspoorten ................................................................................................9
  Afstandsbediening ...............................................................................................10
  Installatie ..............................................................................................11
  De projector aansluiten........................................................................\
  ........11
  Verbinden met notebook ......................................................................................11
  Met videobronnen verbinden ...............................................................................12
  De projector in-/uitschakelen .......................................................................13
  De projector inschakelen .....................................................................................13
  Schakel uit de projector ......................................................................................14
  Waarschuwingsindicator ......................................................................................14
  De geprojecteerde afbeelding bijstellen ......................................................15
  De hoogte van de projector bijstellen ...................................................................15
  Afmeting projectie-afbeelding bijstellen ...............................................................16
  Bedieningsorganen ..............................................................................17
  Afstandsbediening ........................................................................\
  ...............17
  Weergavemenu's op het scherm .................................................................19
  Hoe te werk gaan .................................................................................................19
  Menustructuur........................................................................\
  ......................20
  Beeld .....................................................................................................\
  ...............21
  Beeld | GEAVANC. ..............................................................................................23
  Weergave .....................................................................................................\
  ........24
  Systeem .....................................................................................................\
  ..........26
  Systeem | Lampinstellingen .................................................................................28
  Systeem | Opstartbeeld .......................................................................................29
  Systeem | Opstartbeeld .......................................................................................30
  Instelling .....................................................................................................\
  ..........34
  Appendixen ..........................................................................................38
  probleemoplossen ........................................................................\
  ...............38
  Beeld .....................................................................................................\
  ...............38
  Overige ....................................................................................................\
  ............39
  LED-statusindicator projector ...............................................................................40
  Afstandsbediening ...............................................................................................41  
  						
  							2
  Inhoudsopgave
  De lamp vervangen ........................................................................\
  .............42
  Compatibiliteitsmodi ........................................................................\
  ............45
  RS232-opdrachten en protocol Functielijst..................................................46
  RS232-pintoewijzingen (projectorzijde) ...............................................................46
  RS232-protocol functielijst ...................................................................................47
  Installatie plafondmontage........................................................................\
  ...53
  Optoma-kantoren wereldwijd .......................................................................54
  Regulerings- en veiligheidsmeldingen .........................................................56  
  						
  							3
  Nederlands
  Veiligheidsinformatie
  De bliksemschicht met pijlkop in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker over de aanwezigheid van ongeïsoleerde “gevaarlijj\
  ke spanning” te waarschuwen, die zich binnen de behuizing van het produc\
  t bevindt en die krachtig genoeg kan zijn om een risico te vormen op elektrische schok bij mensen.
  Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruike\
  r te waarschuwen dat er in de, met het apparaat meegeleverde documen-ten, belangrijke werkzaamheden en onderhoudsinstructies zijn.
   WAARSCHuWING: OM HET RISICO VAN BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN, MAG DIT AppARAAT NIET AAN REGEN OF VOCHT WORDEN BLOOTGESTELD. BINNEN DE BEHuIZING ZIJN GEVAARLIJKE HOOGSpANNINGEN AANWEZIG. NIET HET KASTJE OpENEN. ALLEEN BEVOEGD pERSONEEL HET ONDERHOuD LATEN uITVOEREN.
  Emissielimieten klasse BDit digitale apparaat van klasse B voldoet aan alle vereisten van de Canadese reguleringen betreffende storing veroorzakende apparatuur (ICES).
  Belangrijke beveiligingsinstructie1. Geen ventilatie-openingen blokkeren. Om betrouwbare werking van de projector te verzekeren en het tegen oververhitting te beschermen, wordt het aangeraden om de projector op een locatie te installeren waar de ventilatie niet wordt geblokkeerd. De projector mag bijvoorbeeld niet op een volle koffietafel, bank, bed, enz. worden geplaatst. plaats de projector ook niet in een behuizing zoals een boekenkast of kast waar de luchtstroom wordt beperkt.2. Gebruik de projector niet in de buurt van water of vocht. Om risico op brand en/of elektrische schok te verminderen, mag de projector niet aan regen of vocht worden blootgesteld.3. Niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiators, verwarmingen, kachels of andere apparaten plaatsen, zoals versterkers, die warmte afstoten.4. Alleen met een droge doek reinigen.5. Alleen hulpstukken/accessoires gebruiken die door de fabrikant worden aanbevolen. 6. De eenheid niet gebruiken als deze fysiek is beschadigd of misbruikt. Onder fysieke schade/misbruik wordt het volgende bedoeld (maar is niet beperkt tot):
  ▀■ Eenheid is gevallen.▀■ Stroomkabel of stekker is beschadigd.▀■ Over de projector is vloeistof gespild.▀■ De projector is aan regen of vocht blootgesteld.▀■ Er is iets in de projector gevallen of er is iets wat er los in zit.probeer niet zelf de eenheid te onderhouden. Door de panelen te openen of te verwijderen, kunt u aan gevaarlijke spanningen of andere gevaren worden blootgesteld. Voordat u de eenheid voor reparatie opstuurt, wordt u verzocht naar Optoma te bellen.7. Laat geen objecten of vloeistoffen in de projector komen. Zij kunnen gevaarlijke spanningspunten aanraken en kortsluiting veroorzaken bij onderdelen wat in brand of elektrische schok kan resulteren.8. Raadpleeg de behuizing van de projector voor aan veiligheid verwante markeringen.9. De eenheid mag alleen door geschikt en bevoegd onderhoudspersoneel worden gerepareerd.
  Waarschuwingen bij gebruik   
  						
  							4
  Waarschuwingen bij gebruik
  Voorzorgsmaatregelen
  Volg alle waarschuwingen, 
  voorzorgsmaatregelen en onderhoud op zoals in 
  deze gebruikershandleiding wordt aanbevolen.
  Als de lamp het einde van zijn levensduur bereikt, zal de projector niet aangaan voordat de lampmodule is ver-vangen. Om de lamp te vervangen, dient u de procedures te volgen die in de sectie “De lamp vervangen”, op pagina 42 worden aangegeven.
  ▀■ Waarschuwing-Als de lamp brandt, niet in de lens van de 
  projector kijken. Het felle licht kan uw ogen 
  bezeren.
  ▀■ Waarschuwing-Om risico op brand en/of elektrische schok 
  te verminderen, mag de projector niet aan 
  regen of vocht worden blootgesteld.
  ▀■ Waarschuwing-De projector niet openen of demonteren, 
  gezien dit elektrische schok kan veroorzaken.
  ▀■ Waarschuwing-Voordat u de lamp vervangt, dient u de 
  eenheid te laten afkoelen. Volg de instructies 
  zoals die op pagina 42 worden beschreven.
  ▀■ Waarschuwing-Deze projector detecteert zelf de 
  levensduur van de lamp. Zodra het 
  waarschuwingsberichten weergeeft, dient u 
  de lamp te vervangen.
  ▀■ Waarschuwing-Stel de functie “Reset lamp” opnieuw in vanaf 
  het menu “Systeem|Lampinstellingen” die 
  op het scherm wordt weergegeven nadat u 
  de lampmodule hebt vervangen (raadpleeg 
  pagina 28).
  ▀■ Waarschuwing-Terwijl u de projector uitschakelt, dient u te 
  verzekeren dat de koelingscyclus is voltooid 
  voordat u de netvoeding verwijderd. Laat de 
  projector gedurende 90 seconden afkoelen.
  ▀■ Waarschuwing-Als de projector in gebruik is, mag u geen 
  lenskap gebruiken.
  ▀■ Waarschuwing-Als de lamp het einde van zijn levensduur 
  bereikt, verschijnt op het scherm het 
  bericht “Vervanging aangeraden”. Neem 
  contact op met uw plaatselijke handelaar 
  of servicecentrum om de lamp zo spoedig 
  mogelijk te vervangen.
  NoteNote    
  						
  							5
  Nederlands
  Waarschuwingen bij gebruik
   Ga als volgt te werk:
  ▀■ Zet het product uit en trek de stekker uit het AC-stopcontact 
  voordat u het product schoonmaakt.
  ▀■ Gebruik een zachte, droge doek met een mild reinigingsmiddel 
  om de display van de behuizing te reinigen.
  ▀■ Verwijder de stekker uit het AC-stopcontact als het product 
  gedurende een lange periode niet wordt gebruikt.
   Ga niet als volgt te werk:
  ▀■ De sleuven en openingen op de eenheid blokkeren die voor 
  ventilatie aanwezig zijn.
  ▀■ Schuurmiddel, boenwas of oplosmiddelen gebruiken om de 
  eenheid te reinigen.
  ▀■ Onder de volgende omstandigheden gebruiken:
  - in extreem hete, koude of vochtige omgevingen gebruiken.
   Zorg dat de omgevende kamertemperatuur tussen 5 - 35°C is
  Relatieve vochtigheid 5 - 35°C, 80% (Max.), 
  niet-condenserend is
  - In gebieden die aan overmatige stof en vuil zijn blootgesteld.
  - In de buurt van apparatuur die een sterk magnetisch veld 
  genereren.
  - In direct zonlicht.    
  						
  							6
  Waarschuwingen bij gebruik
  Waarschuwing voor veiligheid van ogen
  ▀■ Voorkom ten alle tijden dat u rechtstreeks in de straal van de 
  projector staart/kijkt. Houd uw rug zoveel mogelijk naar de 
  straal gekeerd.
  ▀■ Als de projector in een klaslokaal wordt gebruikt, dient u de 
  studenten goed te begeleiden als zij worden gevraagd iets op 
  het scherm aan te wijzen.
  ▀■ Om de kracht van de lamp te minimaliseren, dient u de 
  gordijnen of jaloezieën van de kamer te gebruiken om 
  omgevend lichtniveau te minimaliseren.   
  						
  							7
  Nederlands
  Overzicht verpakking
  pak de doos uit en inspecteer of alle, hieronder genoemde 
  onderdelen in de doos zitten. Als iets ontbreekt, dient u 
  contact op te nemen met de Optoma-klantenservice.
  Documentatie:
  	Gebruikershandleiding
  	Garantiekaart
  	Snelstartkaart
  	WEEE-kaart
  Wegens verschillende toepassingen in elk land, kunnen bepaalde gebieden verschillende accessoires hebben.
  2 x AAA-batterijen
  projector met lenskap
  NoteNote
  Afstandsbediening
  Stroomkabel 1,8m
  Inleiding
  Draagtas
  15-pins D-sub VGA-kabel    
  						
  							8
  Inleiding
  Overzicht product
  1. Kantelafstelknop
  2. Afstelbare kantelpoten
  3. Lenskap
  4. LED-indicators
  5. Aan/uit-knop
  6. Functietoetsen
  7. Zoom
  8. Focus
  9. IR-ontvanger
  10. Lens
  11. Verbindingspoorten
  Hoofdeenheid
  1
  2
  3
  9
  8
  7
  6
  4
  11
  5
  10   
  						
  							9
  Nederlands
  Inleiding
  Verbindingspoorten
  1. Stopcontact
  2. uSB-aansluiting (aansluiten op de pc voor de functie 
  Afstandsbediening muis)
  3. Component video
  4. S-Video
  5. Composiet video
  6. VGA-uitgang
  7. VGA-ingang
  8. HDMI 1
  9. HDMI 2
  10. 12V uIT 
  11. Kensington MicrosaverTM poortvergrendeling
  12. Luidspreker
  13. IR-ontvanger
  14. AuDIO IN (L en R)
  15. AuDIO IN
  16. RS232
  17. AuDIO OuT
  18. LAN
  12345678911
  1213141516
  10
  1718   
  						
  							10
  Inleiding
  Afstandsbediening
  1. Laser
  2. Status-LED
  3. power (Voeding)
  4. up (Omhoog)
  5. Left (Links)
  6. Enter
  7. L
  8. Toets Bron/links
  9. Enter
  10.  Keystone +/- (Tra-
  peziumcorrectie +/-) 
  11.  DVI-D/Ypbpr/1
  12. HDMI/4
  13. S-Video/7
  14. Menu/2
  15. IR-zender
  16. Laser
  17. Right (Rechts)
  18. Down (Omlaag)
  19. R
  20. p / pagina omhoog
  21.  Toets Opnieuw syn-
  chroniseren/rechts
  22.  Volume +/-
  23. q / pagina omlaag
  24. ZOOM/3
  25. AV dempen/6
  26. Video/9
  27. Freeze 
  (Bevriezen)/5
  28. VGA/8
  De DVI-D-functie is afhankelijk van het model.
  NoteNote
  1
  16
  19
  22
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  15
  17
  18
  20
  21
  23
  24
  25
  2614
  27
  28   
  						
  All Optoma manuals Comments (0)

  Related Manuals for Optoma Dh1015 Projector User Manual