Home > Sako > Firearms > Sako 75RH Instructions Manual

Sako 75RH Instructions Manual

  Download as PDF Print this page Share this page

  Have a look at the manual Sako 75RH Instructions Manual online for free. It’s possible to download the document as PDF or print. UserManuals.tech offer 13 Sako manuals and user’s guides for free. Share the user manual or guide on Facebook, Twitter or Google+.

  							SAKO 75 RH
  KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING OWNER’S MANUAL
  MANUALE DI ISTRUZIONE BEDIENUNGSANLEITUNG
  MAN UEL DE L’ UTI LI S AT EUR MANUAL DE UTILIZACIÓN
  S3931010/8 
  						
  							INDEX
  Käyttöohje sivut 6 - 11
  Bruksanvisning sidor 12 - 17
  Owner’s manual pages 18 - 23
  Manuale di Istruzione pagine 24 - 29
  Bedienungsanleitung Seiten 30 - 35
  Manuel de l’utilisateur pages 36 - 41
  Manual de utilización paginas 42 - 47 
  						
  							Ase viritetty, Ase viritetty, Aseen kuljetusasento
  varmistamaton ja varmistettu ja ASE LUKITTU
  lukitsematon lukitsematon (ASE EHDOTTOMASTI
  (ASE AMPUMAVALMIS) TYHJÄ)
  Vapnet är spänt, Vapnet är spänt, Transportläge,
  osäkrat och säkrat och VAPNET LÅST.
  olåst. olåst. (PATRONLÄGE
  (VAPNET SKOTTFÄRDIG) PLUNDRAT)
  The rifle is cocked, The rifle is cocked The transport position
  unlocked and the safety unlocked and the safety RIFLE LOCKED
  in the “OFF” position in the “ON” position (RIFLE ABSOLUTELY
  (READY TO FIRE) EMPTY)
  La carabina è armata, La carabina è armata, Posizione di trasporto
  non bloccata non bloccata CARABINA BLOCCATA
  e la sicura è DISINSERITA e la sicura è INSERITA (ARMA ASSOLUTAMENTE 
  (ARMA PRONTA A FAR FUOCO) SCARICA)
  Die Waffe ist gespannt, Die Waffe ist gespannt, Zustand der Waffe
  entsichert und gesichert und unverschlossen beim Transport
  unverschlossen (Sicherung auf Stellung WAFFE VERSCHLOSSEN
  (WAFFE SCHUSSBEREIT) “gesichert”) (WAFFE ABSOLUT
  ENTLADEN)
  La carabine est armée, La carabine est armée, Position de transport.
  ouvert et HORS SÛRETÉ ouvert et EN SÛRETÉ L’ARME 
  (L’arme est (L’ARME EST
  PRÊTE A FAIRE FEU) DÉCHARGÉE
  El rifle está cargado, El rifle está cargado, EL RIFLE TIENE QUE ESTAR
  desbloqueado y el seguro desbloqueado y el seguro TOTALMENTE DESCARGADO
  en “OFF”, en posición “ON” y en posición de BLOQUEO
   EN POSICIÓN DE FUEGO para su transporte
  1
  2
  SAKO IV
  123456
  MADE IN FINLAND
  CAL. 270 WIN
  456
  AA
  B
  C
  1
  2
  1
  2
  1.
  2.
  6.
  7.5.
  3.
  4.
  D
  E
  F
  G
  E
  H
  F
  H 
  						
  							B
  AC
  C
  1
  21
  D
  8.
  9.10.
  11.12.
  13. 
  						
  							5
  SAKO 75 RH
  Mod. Cal.Hunter
  Deluxe
  Superdeluxe
  Carbine
  Battue
  Varmint
  Safari
  Hunter Stainless
  Synthetic
  Synthetic Stainless
  Finnlight
  Varmint Laminated S/SSAKO 75 / I
  17 Rem
  222 Rem
  223 Rem
  SAKO 75 / III
  22 PPC USA
  6 PPC USA
  7.62x39
  22-250 Rem
  243 Win
  7mm-08 Rem
  308 WinSAKO 75 / IV
  25-06 Rem
  6.5x55 SE
  270 Win
  7x64
  280 Rem
  30-06
  9.3x62
  9.3x66 SakoSAKO 75 / V
  270 Wby Mag
  7 mm Rem Mag
  7 mm Rem Ultra Mag
  7 mm Wby Mag
  7 mm STW
  300 Wi n M a g
  300 Wby Mag
  300 Rem Ultra Mag
  338 Wi n M a g
  340 Wby Mag
  375 H&H Mag
  416 Rem Mag 
  						
  							6
  SAKO 75 RH KÄYTTÖOHJESISÄLTÖ sivuSisällysluettelo 6
  Aseen turvallinen käsittely 6
  Aseen tunnistus 6
  Aseen säilytys 6
  Yleistä 6-7
  Aseen käyttöönotto 7
  KEY CONCEPT
  ® turvalukitus 7
  Aseen toiminta 7-8
  Avotähtäinten säätö 8
  SAKO-kiikarijalkojen asennus ja käyttö 8-9
  Lipas 9
  Standardilaukaisulaite 9
  Herkistinlaukaisulaite 9-10
  Lukon purku ja kokoonpano 10
  Aseen huolto käytön jälkeen 10
  Piipun puhdistus 10
  Tukin hoito 10
  ABLOY
  ® lukon huolto 10
  Lisäavaimet 10
  Yleisiä ohjeita 11
  Patentit 11
  Tekniset tiedot 48
  Räjäytyspiirustus 49
  Varaosaluettelo 50-55
  ASEEN TURVALLINEN KÄSITTELYEnnen kuin tartut aseeseen tutustu huolellisesti kaikkiin tässä käyttöohjeessa
  esitettyihin turvallisuusohjeisiin.
  Mikäli aseesi on varustettu KEY CONCEPT
  ® turvalukituksella, pidä aseesi tur-
  valukittuna aina, kun et halua kenenkään pystyvän sitä käyttämään.
  Aina, kun otat lukitsemattoman aseen käteesi, avaa sen lukko ja varmistu, ettei
  ase ole ladattu. Lataa ase vasta ennen ampumista tai jahdissa, ja poista patruu-
  nat, kun niitä ei enää aseessa tarvita.
  Pidä aina aseen piippu osoitettuna turvalliseen suuntaan. Kaikkia aseita, myös
  lataamattomia, on käsiteltävä varovasti. Muista, että useimmat onnettomuudet
  ovat tapahtuneet “TYHJÄLLÄ” aseella.
  VAROITUS! Älä ammu ellet ole ehdottoman varma kohteesta, jota ammut
  ja mitä on sen takana. Muista, että aseestasi lähtevä luoti saattaa aiheuttaa
  vakavia vammoja tai vaurioita jopa 8 kilometrin etäisyydellä.
  ASEEN TUNNISTUSJokainen Sako-ase on tunnistettavissa lukonkehyksen sivulla olevasta leimasta,
  josta ilmenee aseen tyyppi ja valmistusnumero (Kuva 1). Aseen kaliiperi ilme-
  nee piipun sivussa olevasta leimasta.
  HUOM! Aseessa saa käyttää vain kaliiperimerkinnän mukaisia patruunoi-
  ta. Käytä ainoastaan korkealaatuisia, tehdasvalmisteisia patruunoita.
  Aseen lukko on pakkauksessa erillään omassa suojapussissaan. Aseesi lukko
  on yksilöllisesti sovitettu, eikä sitä turvallisuussyistä saa vaihtaa toisen aseen
  samaltakaan näyttävään lukkoon. Aseesi sarjanumeron kolme viimeistä nume-
  roa on tästä syystä merkitty lukkoon (Kuva 2).
  Mikäli aseen lukon sidekappaleen takaosassa on näkyvissä avaimenreikä (Ku-
  va 3) tai avaimen nuppi (Kuva 4), on ase varustettu KEY CONCEPT
  ® turvaluki-
  tuksella. Lukitus estää aseen käyttämisen ilman avainta, joten tutustu tarkoin
  sen toimintaan.
  ASEEN SÄILYTYSSäilytä aseesi aina ehdottomasti lataamattomana turvallisessa ja kuivassa pai-
  kassa, pois lasten ja asiaankuulumattomien ulottuvilta.
  Mikäli aseesi on varustettu KEY CONCEPT
  ® turvalukituksella, säilytä aseesi
  turvalukittuna aina, kun et halua kenenkään pystyvän sitä käyttämään.
  KEY CONCEPT
  ® turvalukitus on Suomen aselain mukainen turvalukitus.
  KEY CONCEPT® turvalukituksella varustetun aseen avaimien asiallinen käyttö
  ja säilytys ovat kokonaisturvallisuuden kannalta ratkaisevia. Avain on arvoesine
  ja sen joutuminen vieraisiin käsiin on kaikin tavoin estettävä. Vara-avaimet ja nii-
  den yhteyteen liitetty avainkoodilappu on syytä säilyttää lukitussa turvakaapis-
  sa, josta ne on tarpeen tullen helppo löytää.
  Säilytä patruunat aseista erillään lukitussa paikassa.
  YLEISTÄSAKO 75 luodikoiden suunnittelussa on otettu huomioon nykyaikaiset valmis-
  tusmenetelmät ja SAKO-luodikoiden perinteet sekä erityisesti turvallisuus. 
  						
  							7
  Kaikki SAKO 75 / III - V lukkolaitteisiin perustuvat aseet on varustettu KEY CON-
  CEPT
  ® turvalukituksella, joka estää aseen käytön ilman lukkoon sopivaa avain-
  ta. Lukituksen murtaminen tekee aseen pysyvästi käyttökelvottomaksi.
  Kaikissa SAKO 75 luodikoissa on varmistin, joka mahdollistaa aseen lataami-
  sen ja tyhjennyksen sen ollessa koko ajan varmistettuna. Mallistoon kuuluvat
  myös ruostumattomasta teräksestä valmistetut säänkestävät mallit, joissa on
  uusimmalla tekniikalla toteutettu muovitukki. Kaikki mallit voidaan varustaa joko
  perinteisellä kiinteällä makasiinilla tai irtolippaalla. Patruunan ulosheitto on to-
  teutettu varmatoimisen mekaanisen ulosheittäjän avulla. Kaikkia malleja on
  saatavana myös herkistimellä varustetulla laukaisukoneistolla.
  ASEEN KÄYTTÖÖNOTTOLuodikko on tehtaalla suojattu aseöljyllä, joka puhdistetaan pois ennen aseen
  käyttöönottoa.
  - Lukko ja lukonkehyksen sisäpuoli puhdistetaan pyyhkimällä ne kankaalla tai
  puhdistustupolla liiasta öljystä.
  - Puhdista patruunapesä öljystä. Puhdista senjälkeen piippu öljystä työntämällä
  kuiva puhdistustuppo PERÄPÄÄSTÄ piipun läpi.
  - Tarkista lukon kannantilan ja sulkuolkien puhtaus. Huomaa kuitenkin, että sul-
  kuolat (A), viritysnousu (B) ja virityskappaleen nokka (C) ovat voideltuja
  (Kuva 2).
  - Tarkista, että tähtäimet ovat puhtaat ja kunnolla kiinnitetyt.
  - Tarkista kiinnitysruuvien 1 ja 2 kireys (Kuva 1).
  - Tarkista aseen irtipedatun piipun ja tukin välinen sovite. Noin 0.5 mm:n pape-
  risuikaleen tulee liikkua vapaasti tukin ja piipun välissä koko piipun matkalla.
  - Työnnä lukko lukonkehykseen ja tee latausliike todetaksesi, että mekanismi
  toimii moitteettomasti.
  - Lukko voidaan irrottaa aseesta, kun lukkoa vedetään taaksepäin ja painetaan
  samalla lukonpidättäjää (D Kuva 5). HUOM! Mikäli ase on varustettu KEY CON-
  CEPT
  ® turvalukituksella, lukko voidaan avata ja tehdä latausliike ainoastaan
  turvalukituksen ollessa avattuna.
  Yllämainittujen tarkistusten jälkeen aseesi on valmis henkilökohtaista kohdistus-
  ammuntaa tai kiikaritähtäimen asennusta varten.
  HUOM! Mikäli Sinulla on, luettuasi tämän käyttöohjeen, jotain kysyttävää
  aseesi huollosta, toiminnasta tai käytöstä, ota yhteyttä kauppiaaseesi tai
  suoraan tehtaalle. Ennen kuin käytät asettasi, tutustu perusteellisesti sen
  käyttöön ja toimintaan sekä turvalliseen aseen käsittelyyn yleensä.
  KEY CONCEPT
  ® TURVALUKITUS
  KEY CONCEPT
  ® turvalukitus muodostuu lukon sidekappaleen sisällä olevasta
  ABLOY
  ® lukkosylinteristä, lukkoon sopivasta avaimesta ja avaimen käyttöä hel-
  pottavasta avainistukasta. Ase toimitetaan siten, että yksi avain on lukon lukko-
  pesässä ja vara-avaimet sekä avainistukat erikseen pakattuina.
  Avainistukka on varustettu renkaalla, josta istukka voidaan ripustaa kuljettamis-
  ta tai säilyttämistä varten esim. avainrenkaaseen.
  ASEEN LUKITSEMINENKEY CONCEPT
  ® turvalukitus toimii siten, että se voidaan lukita AINOASTAAN
  lukon ollessa poistettuna vireestä (laukaistuna). Tällöin ase ei myöskään voi olla
  varmistettuna.
  HUOM! Ennen lukon poistamista vireestä, varmista ehdottomasti, että pat-
  ruunapesässä ei ole patruunaa.
  Lukko poistetaan vireestä sulkemalla lukko vetäen samalla koko ajan liipasi-
  mesta taaksepäin.
  Ase lukitaan työntämällä avainistukka sivultapäin avaimen nupin hahloon siten
  että se lukittuu avaimen nuppiin, ja kiertämällä avainta istukkaa apuna käyttäen
  vastapäivään täysin ääriasentoonsa. Avainistukka avaimineen voidaan nyt pois-
  taa vetämällä suoraan taaksepäin. Avainistukkaa avaimineen voidaan säilyttää
  muiden avaimien tapaan esim. avainrenkaassa.
  Aseen tunnistaa turvalukituksi siitä, että lukosta puuttuu avain ja varmistimen
  merkkitäplä on näkyvissä (Kuva 5).
  LUKITUKSEN AVAAMINENKEY CONCEPT
  ® turvalukitus voidaan avata ainoastaan kyseisen aseen luk-
  koon sopivalla avaimella. Ase toimitetaan normaalisti varustettuna kahdella
  avaimella avainistukoineen sekä yhdellä normaaliavaimella, joka sopii myös
  aseen lukkoon. Normaaliavain on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan
  aseen huollon tms. yhteydessä, eikä aseella saa ampua sitä käytettäessä.
  Lukituksen avaamiseksi työnnä avain avainistukkaa apuna käyttäen täysin poh-
  jaan ja kierrä avainta sen jälkeen myötäpäivään täysin ääriasentoonsa. Tällöin
  avaimen nupin yläpinnassa oleva punainen merkkitäplä (H Kuva 5) ilmaisee
  aseen olevan lukitsemattoman. Avainistukka voidaan nyt poistaa sivusuuntaan,
  vetämällä samalla avainrenkaasta taaksepäin.
  Mikäli avain ei helposti mene avainkanavaan, suorista haitat kääntämällä avain-
  ta pienin edestakaisin liikkein samalla avainta kevyesti painaen.
  ASEEN TOIMINTAHUOM! Älä koskaan lataa asettasi ennenkuin olet valmis aloittamaan am-
  munnan. Poista aina patruunat aseesta heti, kun lopetat ammunnan. Älä
  koskaan ylitä aitaa, hyppää ojan yli tai kiipeä puuhun tai ampumatorniin la-
  datun aseen kanssa.
  VAROITUS! Varmista aina, että piippu on vapaa kaikista esteistä, kuten ve-
  si, lumi, jää jne, ennen aseen lataamista. Ampuminen aseella, jonka pii-
  pussa on este, saattaa aiheuttaa vakavia vaurioita aseelle ja ampujalle.
  - Latausliike tehdään kuten normaalilla kampilukkoisella aseella. Lukko avataan
  nostamalla ensin lukon kammesta ylöspäin ja vetämällä sen jälkeen lukkoa
  taaksepäin. Työnnettäessä kammesta eteenpäin syöttää lukkorungon etupää
  patruunan patruunapesään ja kampea alas painettaessa lukko sulkeutuu ja ase
  virittyy. HUOM! Mikäli ase on varustettu KEY CONCEPT
  ® turvalukituksella, luk-
  ko voidaan avata ja tehdä latausliike ainoastaan turvalukituksen ollessa avattu-
  na. 
  						
  							8
  - Varmistin on kaksitoiminen. Taka-asennossaan se estää laukaisun ja lukitsee
  lukon kammen ala-asentoonsa. Etuasennossa varmistin on pois päältä (ase
  varmistamaton), jonka merkiksi on näkyvissä punainen täplä (E Kuva 5). Jos li-
  säksi lukon iskuri on vireessä, näkyy lukon takaa iskurin virityksen
  varoitustäplä (F). KEY CONCEPT
  ® turvalukituksella varustetun aseen avaimen
  nupin punainen merkkitäplä (H) on myös näkyvissä. Tällöin ase on ampumaval-
  mis.
  Turvallisuussyistä on varmistimen toimintaan liitetty, sen etupuolelle vipu (G),
  jota painamalla lukonkammen lukitus vapautuu ja ase voidaan ladata tai tyhjen-
  tää varmistettuna.
  HUOM! Mekaaninen varmistin on tarkoitettu estämään aseen laukeaminen
  painettaessa liipasinta tahattomasti. Mekaaninen varmistin ja aseen muut
  turvallisuusvarusteet estävät ainoastaan osittain aseen laukeamisen
  muista syistä. Varmistin on ainoastaan mekaaninen laite. Se ei korvaa
  aseen turvallista käsittelyä.
  AVOTÄHTÄINTEN SÄÄTÖKaikki SAKO-luodikot on kohdistettu tehtaalla 100 metrin matkalta. Jos ase ei
  käy haluamaasi paikkaan, tähtäimiä on säädettävä.VAKIOAVOTÄHTÄIN (Kuva 6)Sivusäätö tapahtuu joko siirtämällä takatähtäimen hahlolevyä tai etutähtäimen
  jyvää sivusuunnassa. Takatähtäimen hahlolevyä (2) siirrettäessä on lukitusruuvi
  (1) avattava, jonka jälkeen hahlolevyä voidaan varovasti naputtelemalla siirtää
  sivusuunnassa.
  Korkeuden säätö tapahtuu vaihtamalla aseeseen jyvä, joita on saatavana eri
  korkuisia (5 - 9.5 mm). 0.5 mm:n muutos korkeus- tai sivusuunnassa vastaa
  100 metrin matkalla n. 12 cm:n osumapisteen siirtymää. Ennen jyvän vaihtoa on
  irrotettava jyvänsuojus painamalla sitä esim. kämmenellä taaksepäin. Jyvän
  vaihto tapahtuu naputtelemalla jyvä sivusuunnassa irti jyväjalasta, jossa se on
  kiinni puristussovitteella. Jyvää irroitettaessa on jyväjalka tuettava jotain alustaa
  vasten. Jyvän vaihdon jälkeen on kohdistus sivusuunnassa ehdottomasti tarkis-
  tettava. Mikäli ase käy kohdistuksessa vähän alas (max. 10 cm), voidaan kor-
  keussäätö tehdä myös jyvän päältä varovasti viilaamalla.BATTUE-AVOTÄHTÄIN (Kuva 7)Sivusäätö tapahtuu siirtämällä etutähtäimen jyvää sivusuunnassa. Korkeuden
  säätö voidaan tehdä joko vaihtamalla jyvä, joita on saatavana eri korkuisia (7.5
  - 9.5 mm) tai muuttamalla takatähtäimen hahlon korkeussäätöä. 0.5 mm:n muu-
  tos korkeus- tai sivusuunnassa vastaa 100 metrin matkalla n. 12 cm:n osuma-
  pisteen siirtymää. Ennen jyvän vaihtoa on irrotettava jyvänsuojus painamalla si-
  tä esim. kämmenellä taaksepäin. Jyvän vaihto tapahtuu naputtelemalla jyvä si-
  vusuunnassa irti jyväjalasta, jossa se on kiinni puristussovitteella. Jyvää
  irroitettaessa on jyväjalka tuettava jotain alustaa vasten. Jyvän vaihdon jälkeen
  on kohdistus sivusuunnassa ehdottomasti tarkistettava.
  Takatähtäimen korkeussäätöä voidaan muuttaa, senjälkeen kun hahlolevyn (2)
  kiinnitysruuvi (1) on löysätty, naputtelemalla hahlolevyä varovasti korkeussuun-
  taan.
  ALKUPERÄISTEN SAKO-OPTILOCK-KIIKARIJALKOJEN ASEN-
  NUS JA KÄYTTÖHUOM! Ennen kuin aloitat kiikarijalkojen asennuksen varmista, että ase ei
  ole ladattu. Käsittele asetta aina tarpeellista varovaisuutta noudattaen.
  Alkuperäiset SAKO-OPTILOCK-kiikarijalat toimitetaan pakkauksessaan ko-
  koonpantuina, ruuvit löysästi kiristettyinä tai renkaat ja jalustat erillisissä pakka-
  uksissaan. Pakkauksissa ovat mukana myös asennuksessa tarvittavat työkalut.RENKAAN ASENNUS JALUSTAAN (Kuva 8)Rengas kiristetään tiukasti paikalleen ruuvilla (A) siten, että jalustan etupinta tu-
  lee samansuuntaiseksi renkaan jalkaosan kanssa.PITUUSRAJOITTIMEN ASENNUS (Kuva 8)SAKO-OPTILOCK-kiikarijalat, joissa rajoitin (B) on takimmaisessa jalustassa,
  toimitetaan rajoitin valmiiksi asennettuna.JALKOJEN ASENNUS ASEESEENJalusta kiinnittyy lukonkehyksen päällä olevaan kiinnityskiskoon kiilamaisen
  kiinnityspalan (C) avulla kuvan 9 mukaisesti.
  SAKO-aseisiin jalustat kiinnitetään siten, että takimmaisessa jalustassa oleva
  rajoitintappi (B) vastaa lukonkehyksen takaosassa olevan uran etureunaan ja
  etummaisen jalustan takapinta tulee suurinpiirtein lukonkehyksen ulosheittoau-
  kon etupinnan tasalle. Jalustan kiinnitysruuvit tulevat aseen oikealle puolelle ja
  ne tulisi kiristää pakkauksessa olevalla kuusiokoloavaimella suhteellisen tiukal-
  le, jotta kiikari pysyy luotettavasti paikoillaan.KIIKARIN ASENNUS JALKOIHINKiikarin asentamista varten on avattava kiikarijalkojen kansien kaikki kiinnitys-
  ruuvit. Kiristysrenkaiden sisällä olevat muoviset kiinnitysrenkaat venytetään va-
  rovasti kiikarin runkoputken ympärille. Kiikari asetetaan jalkoihin siten, että kiin-
  nitysrenkaat tulevat jalkaosien kohdille ja okulaarin etäisyys silmästä on ampu-
  ma-asennossa sopiva. Kiinnitysrenkaan katkaisukohta olisi hyvä saada
  vaakasuoraan asentoon.
  Renkaiden kannet voidaan nyt kiinnittää paikoilleen, kuitenkin niin löysästi, että
  kiikarin kallistumat ja silmäetäisyys voidaan vielä kerran tarkistaa. Kun kaikki
  tarkistukset on tehty, kansien ruuvit voidaan kiristää pakkauksessa olevalla kuu-
  siokoloavaimella tasaisesti vuoron perään eri ruuveja kiristäen.KIIKARIN IRROITUS ASEESTAKiikari voidaan irroittaa aseesta jalkoineen avaamalla molempien jalustojen kiin-
  nitysruuveja niin paljon, että kiinnityspalat irtoavat lukonkehyksestä.KIIKARIN KIINNITYS ASEESEENKiikari voidaan kiinnittää uudelleen aseeseen kohdistuksen kärsimättä asetta-
  malla se jalkoineen kiinnityskiiloihinsa huolellisesti niin, että rajoitintappi (B) vas-
  taa kunnolla vastinpintaansa ja kiristämällä sen jälkeen kiinnityspalojen kiinni-
  tysruuvit riittävän kireälle. 
  						
  							9
  KIIKARITÄHTÄIMELLÄ VARUSTETUN ASEEN KOHDISTUSKun tähtäinkiikari on tukevasti asennettu, ase on tarkkuutettava niillä patruunoil-
  la, joita aiot ampuessasi käyttää. Huomaa, että patruunoiden lentoratataulukot
  pitävät paikkansa vain silloin, kun ase on tarkkuutettu juuri niin kuin taulukoissa-
  kin. Lisäksi on huomattava, että kahden erilaisen latauksen keskinäiset erot sa-
  masta aseesta eivät useinkaan noudata niiden eroja ballistiikkataulukoissa.
  Tästä syystä ase on aina tarkkuutettava juuri sille lataukselle, jota aiotaan käyt-
  tää.
  Tarkkuutus on syytä aloittaa asettamalla ase vakaasti jollekin telineelle tai alus-
  talle lukko irroitettuna. Katso maaliin piipun läpi n. 25 - 30 m:n päähän. Koske-
  matta aseeseen katso, mihin kiikarin tähtäinristikko osoittaa. Jos osoituspisteet
  poikkeavat, säädä kiikarin osoitus samaan paikkaan kuin aseen piipun, sekä si-
  vu- että korkeussuunnassa. (Sama asia voidaan tehdä myös käyttäen ns. kolli-
  maattoria, jolla todetaan piipun ja tähtäinten samansuuntaisuus.)
  Vasta tällaisen alustavan silmämääräisen kohdistuksen jälkeen kannattaa siir-
  tyä lopputarkkuutukseen ampumalla esim. 100 - 150 m:n päästä. Parasta on
  ampua hyvältä tuelta, tukien ase joko etutukin alta tai etutukin ja perän alta esim.
  hiekkapussien varaan. Älä koskaan tue asettasi piipusta tai ammu kovaa alus-
  taa tukena käyttäen, käynti voi olla mitä tahansa.
  Noudata kiikaritähtäimen ohjeissa annettuja säätöarvoja ja ohjeita.LIPASKaikki SAKO 75 aseet voidaan toimittaa joko irto- tai kiintolippaalla varustettuna.
  Vaihto on myös mahdollista suorittaa jälkeenpäin.PATRUUNATHUOM! Varmistu aina, että käytät aseessasi oikeankaliiperisia patruunoi-
  ta. Käytä ainoastaan korkealaatuisia, tehdasladattuja patruunoita. Itsela-
  dattujen, käsinladattujen, uudelleenladattujen tai muitten ei-standardien
  patruunoiden käyttö saattaa aiheuttaa vaurioita aseelle ja vakavia vahin-
  koja ampujalle ja sivullisille, eikä takuu vastaa niiden käytöstä aiheutu-
  neista vaurioista ja vahingoista. Virheelliset lataukset voivat olla erityisen
  vaarallisia. Käytä aina patruunoita, jotka ovat kansainvälisten tarkastuslai-
  tosten (SAAMI tai CIP) vaatimusten mukaisia.
  Älä käytä likaisia, märkiä, syöpyneitä, lommoontuneita tai muuten vaurioituneita
  patruunoita. Älä öljyä patruunoita. Kaikki edellämainitut asiat tekevät patruu-
  noista vaarallisia, ja voivat aiheuttaa vaurioita aseelle sekä vahinkoa ampujalle.LIPASTUSSekä irto- että kiintolippaan täyttö voidaan tehdä siten, että lukon ollessa avat-
  tuna patruuna painetaan ylhäältäpäin lippaaseen. Irtolipas voidaan myös lipas-
  taa aseesta irrallaan samalla periaatteella.
  HUOM! Turvallisuussyistä ase on syytä varmistaa lipastuksen jälkeen, en-
  nenkuin lukko suljetaan.
  PATRUUNOIDEN POISTO ASEESTAPoistettaessa patruunoita aseesta, on se turvallisuussyistä aina syytä pitää var-
  mistettuna. Irtolipas poistetaan aseesta vetämällä lippaan etupuolella olevaa lip-
  paansalpaa etusormella taaksepäin, jolloin lipas putoaa alla olevaan käteen.
  Tämän jälkeen lipas voidaan tyhjentää tai kuljettaa sellaisenaan. Kiintolipas voi-
  daan tyhjentää painamalla liipasinkaaren etupuolella olevaa lippaankannen sal-
  paa, jolloin kansi avautuu ja patruunat voidaan poistaa alakautta.
  Patruunapesässä mahdollisesti oleva patruuna poistetaan, aseen ollessa edel-
  leen varmistettuna, painamalla varmistimen etupuolella sijaitsevaa lukonkam-
  men vapautinta ja avaamalla lukko, jolloin ulosvetäjän pitelemä patruuna on
  helppo ottaa talteen.STANDARDILAUKAISULAITE- Laukaisulaite on etuvedoton ja laukaisupaine on tehtaalla säädetty n. 15 N:ksi
  (1.5 kg).
  - Sekä virekynsien ristissäolo, että varmistin on säädetty tehtaalla kiinteäksi, ei-
  kä niitä ole syytä muuttaa. HUOM! Virepinnat, varmistin ja muut lukkolait-
  teen osat ovat tarkkuustyötä ja ne on huolellisesti sovitettu tehtaalla. Niitä
  ei tulisi muuttaa tai vaihtaa. Aseeseen tehtävät muutokset saattavat vä-
  hentää sen turvallisuutta ja lisätä vakavan vahingon vaaraa.
  - Laukaisupaineen säätö on varminta tehdä aseen tukki irroitettuna, mikä tapah-
  tuu irroittamalla liipasinkaaren kiinnitysruuvit. Säätö voidaan tehdä myös lip-
  paan tilan kautta sopivalla avaimella kuvan 10 mukaisesti.LAUKAISUPAINEEN SÄÄTÖ (Kuva 10)- Laukaisupainetta voidaan säätää ruuvista 1 alueella 10 - 20 N (1 - 2 kg).
  - Kiertämällä ruuvia myötäpäivään laukaisuvoima suurenee ja vastapäivään
  vastaavasti pienenee.
  HUOM! TURVALLISUUSSYISTÄ LAUKAISUPAINETTA EI SAA SÄÄTÄÄ
  ALLE 10 NEWTONIN (1 KG).HERKISTINLAUKAISULAITEAse voidaan laukaista vetämällä liipasimesta, jolloin laukaisulaite toimii kuten
  mikä hyvänsä normaali laukaisulaite. Mikäli halutaan, että laukaisu tapahtuu
  huomattavasti pienemmällä voimalla, laukaisua voidaan herkistää. Tämä tapah-
  tuu työntämällä liipasinta eteenpäin, kunnes se pysähtyy. TÄSSÄ TILASSA
  ASETTA ON KÄSITELTÄVÄ ERITTÄIN VAROVASTI, SILLÄ ASE SAATTAA
  LAUETA HYVINKIN HELPOSTI ESIM. KOLAUKSESTA.
  Aseen ollessa varmistettuna herkistimen viritys ei ole mahdollista. Mikäli asetta
  ei jostain syystä laukaistakaan, herkistimen viritys voidaan turvallisimmin pur-
  kaa varmistamalla ase, jolloin viritys samalla purkaantuu. Herkistimen viritys
  voidaan myös purkaa avaamalla lukko, jolloin lukonkammen tullessa yläasen-
  toonsa, viritys samalla purkaantuu. HUOM! Mikäli ase varmistetaan ilman, et-
  tä se on vireessä, varmistin lukitsee laukaisulaitteen ja lukonkammen, ja
  ase voidaan virittää painamalla varmistimen etupuolella sijaitsevaa lukon-
  kammen vapauttajaa lukon avaamiseksi virittämistä varten. 
  						
  							10
  LAUKAISUPAINEEN SÄÄTÖ (Kuva 11)Laukaisupaineen säätö on varminta tehdä aseen tukki irroitettuna, mikä tapah-
  tuu irroittamalla liipasinkaaren kiinnitysruuvit. Säätö voidaan tehdä myös lip-
  paan tilan kautta sopivalla avaimella kuvan 10 mukaisesti. Laukaisulaite on
  suunniteltu toimivaksi 10 - 20 N (1 - 2 kg) laukaisupaineilla ilman herkistimen vi-
  ritystä. Tehtaalla laukaisupaine on säädetty 13 - 15 N:iin (1.3 - 1.5 kg). Halutta-
  essa varmistaa herkistimen laukeaminen kaikissa olosuhteissa laukaisupai-
  neen kasvattamista liian suureksi tulisi välttää. Laukaisupainetta voidaan säätää
  laukaisulaitteen etupinnassa olevasta ruuvista (1) siten, että myötäpäivään kier-
  rettäessä laukaisupaine kasvaa. Huom. Säätöruuvi on ns. lukitusruuvi, jon-
  ka kiertäminen onnistuu ainoastaan kunnollisilla työkaluilla.HERKISTIMEN SÄÄTÖ (Kuva 11)Laukaisuvoima on liipasimen ollessa herkistettynä 2 - 2.5 N (200 - 250 g), eikä
  sitä voida muuttaa. Liipasimen takapinnassa olevalla säätöruuvilla (2) voidaan
  vaikuttaa välykseen, joka liipasimella on, ennenkuin se koskettaa laukaisupai-
  nejousen karaan. Tämä välys tuntuu venymänä laukaistaessa ase ilman herkis-
  timen viritystä, joten se tulisi pitää mahdollisimman pienenä. Ruuvi saisi mie-
  luummin kantaa kevyesti jousen karaan. Mikäli ruuvi kantaa liian voimakkaasti
  jousen karaan, on vaarana tilanne, jossa herkistin ei jaksa laukaista laukaisulai-
  tetta. Huom. Säätöruuvi on ns. lukitusruuvi, jonka tarpeetonta edestakais-
  ta säätämistä tulisi välttää lukituksen säilyttämiseksi.VARMISTIMEN SÄÄTÖVarmistin on säädetty pysyvästi hiomalla kokoonpanon yhteydessä. Mikäli lau-
  kaisulaitteeseen vaihdetaan liipasin, viretuki tai varmistinvipu, on varmistimen
  säätö tehtävä uudelleen, mikä on mahdollista ainoastaan erikoislaitteita käyttä-
  en.LUKON PURKU JA KOKOONPANOLukon purkaminen ei yleensä ole tarpeellista, mutta jos on oletettavissa, että lu-
  kon sisälle on valunut öljyä, joka on jäykistynyt, pitää lukko puhdistaa. Varsinkin,
  jos asetta aiotaan käyttää pakkasella, on lukon puhdistus välttämätöntä.
  Mikäli ase on varustettu KEY CONCEPT
  ® turvalukituksella, lukko voidaan avata
  ja irroittaa ainoastaan turvalukituksen ollessa avattuna.
  Kun lukko on irrotettu aseesta, iskurikokonaisuus irrotetaan lukosta kiertämällä
  sitä sidekappaleesta myötäpäivään, kunnes sidekappaleen salpakorokkeet ir-
  toavat lukkorungosta ja sidekappale ponnahtaa taaksepäin. Sidekappale ja is-
  kuri jousineen ja jousen ohjaimineen ovat tämän jälkeen poistettavissa lukosta.
  Tämän enempää ei lukkoa yleensä ole tarpeen purkaa sen puhdistamiseksi.
  Kun lukko on puhdistettu, se kootaan päinvastaisessa järjestyksessä. KEY
  CONCEPT
  ® turvalukituksella varustetun lukon turvalukituksen on oltava avattu-
  na (punainen merkkitäplä näkyvissä) lukkoa koottaessa. Iskuri jousineen ja jou-
  sen ohjaimineen työnnetään sidekappaleen avulla tilaansa siten, että virityskap-
  pale on lukonkammen vastakkaisella puolella ja sidekappaleen salpakorokkeet
  osuvat lukkorungon takaosan laajennuksessa sijaitseviin tiloihinsa (Kuva 12). Tämän jälkeen iskujousi viritetään painamalla sidekappaletta lukkorunkoa kohti,
  kunnes sen etupinta koskettaa lukkoon, ja kiertämällä sidekappaletta vastapäi-
  vään, kunnes virityskappaleen nokka pysähtyy ennen viritysnousua olevaan le-
  pokoloonsa (D kuva 13).
  ASEEN HUOLTO KÄYTÖN JÄLKEENVarmistaudu, että patruunat on poistettu sekä lippaasta että patruunapesästä.
  Irrota lukko ja työnnä öljytty puhdistustuppo piipun läpi. Asetta voidaan säilyttää
  tällaisena jonkin aikaa.
  Lukko, samoin kuin kaikki muutkin ulkopuoliset teräsosat, puhdistetaan kevyesti
  öljyisellä tupolla. Huoltoa ei ole syytä laiminlyödä, vaikka kyseessä olisikin ruos-
  tumattomasta teräksestä valmistettu “jokasään” ase.PIIPUN PUHDISTUSPiipun puhdistuksessa huomioitavaa:
  - työnnä puhdistus/öljyämistuppo aina piippuun peräpäästä.
  - älä hankaa piippua, vaan työnnä sama tuppo vain yhden kerran piipun läpi ja
  anna sen pudota piipun suusta ulos.
  - käytä ehdottomasti suoraa ja jäykkää, sileäpintaista puhdistuspuikkoa.
  - piippu on hyvä silloin tällöin myös puhdistaa sinne kertyvästä tompakista, joka
  näkyy kuparin värisenä piipun suupuolta tarkasteltaessa. Tätä varten on useita
  liuottimia ja mekaanisia erikoisaineita, joiden käyttöohjeita on syytä noudattaa.
  Kovin likaantunut piippu saattaa ampua epätarkasti ja syöpyy helpommin kuin
  huolella puhdistettu.
  - perusteellisen puhdistuksen jälkeen piippu öljytään ohuesti.TUKIN HOITOAseen tukki on pintakäsitelty öljyllä tai lakalla, joka estää kosteuden imeytymi-
  sen puuhun ja tukin vääntymisen. Normaalisti tukin hoitotoimenpiteeksi riittää
  kuivaaminen käytön jälkeen ja sisäosien öljyäminen. Tukkiöljyn suojavaikutuk-
  sen ylläpitämiseksi on tukki ajoittain käsiteltävä alkuperäisellä SAKO-tukinhoito-
  öljyllä. Lakkatukkiin tulleet vauriot on syytä jättää ammattilaisen korjattavaksi.
  “Jokasään” aseen muovitukki ei vaadi mitään erikoista hoitoa.ABLOY
  ® LUKON HUOLTO
  Toimiakseen moitteettomasti ABLOY
  ® lukko on huollettava säännöllisesti. Tip-
  pa SAKO aseöljyä avainpesään kerran vuodessa takaa lukon helpon toiminnan.
  LISÄAVAIMETAseen mukana toimitettaviin avaimiin on liitetty avainkoodilappu, jonka ensim-
  mäinen numerosarja ilmaisee avaimen jyrsinnän peitekoodin. Tämän peitekoo-
  din avulla voidaan tilata uusi avain SAKO OY:ltä.
  Avainkoodilappu on syytä säilyttää ja sen voi liimata tämän käyttöohjekirjan ta-
  kasivulle sille varattuun tilaan. 
  						
  All Sako manuals Comments (0)

  Related Manuals for Sako 75RH Instructions Manual