Home > TP-Link > Router > TP-Link Router TL-WR541G User Manual

TP-Link Router TL-WR541G User Manual

Here you can view all the pages of manual TP-Link Router TL-WR541G User Manual. The TP-Link manuals for Router are available online for free. You can easily download all the documents as PDF.

Page 1

TL-WR541G\TLWR542G 
TL-WR641G\TL-WR642G Uživatelská příručka pro bezdrátový router 54M\108M 
 1 
 
TL-WR541G\TL-WR542G 
Bezdrátový router 54M 
TL-WR641G\TL-WR642G 
Bezdrátový router 108M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rev:1.0.1  

Page 2

TL-WR541G\TLWR542G 
TL-WR641G\TL-WR642G Uživatelská příručka pro bezdrátový router 54M\108M 
 2 
AUTORSKÁ PRÁVA A OBCHODNÍ ZNÁMKY 
Technické parametry se mohou bez upozornění změnit. je registrovaná ochranná 
známka společnosti TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Ostatní značky či názvy produktů jsou 
ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. 
Ţádná část technického popisu nesmí být reprodukována jakoukoli...

Page 3

TL-WR541G\TLWR542G 
TL-WR641G\TL-WR642G Uživatelská příručka pro bezdrátový router 54M\108M 
 3 
takovém případě musí uţivatel podniknout odpovídající opatření. 
 
 
 
 
Národní omezení 
2400,0 – 2483,5 MHz 
         
 
 
 
 
 
 
 
Země Omezení Důvod/poznámka 
Bulharsko Pro pouţití ve venkovním prostředí a pro 
veřejné sluţby se vyţaduje obecné 
oprávnění 
Francie Venkovní pouţití je 
omezeno vyzářeným 
výkonem 10 mW v 
pásmu...

Page 4

TL-WR541G\TLWR542G 
TL-WR641G\TL-WR642G Uživatelská příručka pro bezdrátový router 54M\108M 
 4 
 

Page 5

TL-WR541G\TLWR542G 
TL-WR641G\TL-WR642G Uživatelská příručka pro bezdrátový router 54M\108M 
 5 
 
 
 
 
 
Obsah balení 
Balení by mělo obsahovat následující poloţky: 
 Jeden bezdrátový router 54 Mb/s TL-WR541G\TLWR542G nebo bezdrátový router 108 Mb/s 

Page 6

TL-WR541G\TLWR542G 
TL-WR641G\TL-WR642G Uživatelská příručka pro bezdrátový router 54M\108M 
 6 
TL-WR641G\TLWR642G 
 Jeden síťový napájecí adaptér pro bezdrátový router 
 Návod pro rychlou instalaci 
 Jedno zdrojové CD pro bezdrátový router, včetně: 
 této příručky 
další uţitečné informace 
Poznámka: 
Pokud je některá z uvedených poloţek poničená nebo chybí, obraťte se, prosím, na pracovníky 
obchodu, ve kterém jste bezdrátový...

Page 7

TL-WR541G\TLWR542G 
TL-WR641G\TL-WR642G Uživatelská příručka pro bezdrátový router 54M\108M 
 7 
OBSAH 
1. O této příručce ............................................................................................. 9 
1.1 Účely ....................................................................................................................... 9 
1.2 Názvosloví ............................................................................................................... 9 
1.3...

Page 8

TL-WR541G\TLWR542G 
TL-WR641G\TL-WR642G Uživatelská příručka pro bezdrátový router 54M\108M 
 8 
5.7.2 Aktivování portů .............................................................................................................. 49 
5.7.3 Demilitarizovaná zóna DMZ ........................................................................................... 51 
5.7.4 UPnP...

Page 9

TL-WR541G\TLWR542G 
TL-WR641G\TL-WR642G Uživatelská příručka pro bezdrátový router 54M\108M 
 9 
 1. O této příručce 
Děkujeme Vám, ţe jste si vybrali bezdrátový router 54Mb/s TL-WR541G\TLWR542G nebo bezdrátový 
router 108Mb/s TL-WR641G\TLWR642G. Tento router je vynikajícím řešením pro malé sítě v 
domácnostech a kancelářích (Small Office/Home Office, SOHO). V zapojené místní síti můţete na 
větším počtu počítačů pomocí jednoho...

Page 10

TL-WR541G\TLWR542G 
TL-WR641G\TL-WR642G Uživatelská příručka pro bezdrátový router 54M\108M 
 10 
Kapitola 3: Zapojení routeru 
Kapitola 4: Návod pro rychlou instalaci 
Kapitola 5: Nastavení routeru 
Dodatek A: FAQ 
Dodatek B: Nastavení PC 
Dodatek C: Technické informace 
Dodatek D: Vysvětlivky 
Dodatek E: Kontaktní informace 
 
 
 
Start reading TP-Link Router TL-WR541G User Manual

Related Manuals for TP-Link Router TL-WR541G User Manual

All TP-Link manuals