Home > TP-Link > Router > TP-Link Router TL-WR541G User Manual

TP-Link Router TL-WR541G User Manual

Here you can view all the pages of manual TP-Link Router TL-WR541G User Manual. The TP-Link manuals for Router are available online for free. You can easily download all the documents as PDF.

Page 1

TL-WR541G\TLWR542G 
TL-WR641G\TL-WR642G Uživatelská příručka pro bezdrátový router 54M\108M 
 1 
 
TL-WR541G\TL-WR542G 
Bezdrátový router 54M 
TL-WR641G\TL-WR642G 
Bezdrátový router 108M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rev:1.0.1  

Page 2

TL-WR541G\TLWR542G 
TL-WR641G\TL-WR642G Uživatelská příručka pro bezdrátový router 54M\108M 
 2 
AUTORSKÁ PRÁVA A OBCHODNÍ ZNÁMKY 
Technické parametry se mohou bez upozornění změnit. je registrovaná ochranná 
známka společnosti TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Ostatní značky či názvy produktů jsou 
ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. 
Ţádná část technického popisu nesmí být reprodukována jakoukoli formou či jakýmkoli způsobem ani 
ji není...

Page 3

TL-WR541G\TLWR542G 
TL-WR641G\TL-WR642G Uživatelská příručka pro bezdrátový router 54M\108M 
 3 
takovém případě musí uţivatel podniknout odpovídající opatření. 
 
 
 
 
Národní omezení 
2400,0 – 2483,5 MHz 
         
 
 
 
 
 
 
 
Země Omezení Důvod/poznámka 
Bulharsko Pro pouţití ve venkovním prostředí a pro 
veřejné sluţby se vyţaduje obecné 
oprávnění 
Francie Venkovní pouţití je 
omezeno vyzářeným 
výkonem 10 mW v 
pásmu 2454 – 2483,5 
MHz 
Vojenské radiolokační...

Page 4

TL-WR541G\TLWR542G 
TL-WR641G\TL-WR642G Uživatelská příručka pro bezdrátový router 54M\108M 
 4 
 

Page 5

TL-WR541G\TLWR542G 
TL-WR641G\TL-WR642G Uživatelská příručka pro bezdrátový router 54M\108M 
 5 
 
 
 
 
 
Obsah balení 
Balení by mělo obsahovat následující poloţky: 
 Jeden bezdrátový router 54 Mb/s TL-WR541G\TLWR542G nebo bezdrátový router 108 Mb/s 

Page 6

TL-WR541G\TLWR542G 
TL-WR641G\TL-WR642G Uživatelská příručka pro bezdrátový router 54M\108M 
 6 
TL-WR641G\TLWR642G 
 Jeden síťový napájecí adaptér pro bezdrátový router 
 Návod pro rychlou instalaci 
 Jedno zdrojové CD pro bezdrátový router, včetně: 
 této příručky 
další uţitečné informace 
Poznámka: 
Pokud je některá z uvedených poloţek poničená nebo chybí, obraťte se, prosím, na pracovníky 
obchodu, ve kterém jste bezdrátový router zakoupili. 
 

Page 7

TL-WR541G\TLWR542G 
TL-WR641G\TL-WR642G Uživatelská příručka pro bezdrátový router 54M\108M 
 7 
OBSAH 
1. O této příručce ............................................................................................. 9 
1.1 Účely ....................................................................................................................... 9 
1.2 Názvosloví ............................................................................................................... 9 
1.3 Přehled této...

Page 8

TL-WR541G\TLWR542G 
TL-WR641G\TL-WR642G Uživatelská příručka pro bezdrátový router 54M\108M 
 8 
5.7.2 Aktivování portů .............................................................................................................. 49 
5.7.3 Demilitarizovaná zóna DMZ ........................................................................................... 51 
5.7.4 UPnP .............................................................................................................................. 51...

Page 9

TL-WR541G\TLWR542G 
TL-WR641G\TL-WR642G Uživatelská příručka pro bezdrátový router 54M\108M 
 9 
 1. O této příručce 
Děkujeme Vám, ţe jste si vybrali bezdrátový router 54Mb/s TL-WR541G\TLWR542G nebo bezdrátový 
router 108Mb/s TL-WR641G\TLWR642G. Tento router je vynikajícím řešením pro malé sítě v 
domácnostech a kancelářích (Small Office/Home Office, SOHO). V zapojené místní síti můţete na 
větším počtu počítačů pomocí jednoho připojení na internet sdílet přístup k...

Page 10

TL-WR541G\TLWR542G 
TL-WR641G\TL-WR642G Uživatelská příručka pro bezdrátový router 54M\108M 
 10 
Kapitola 3: Zapojení routeru 
Kapitola 4: Návod pro rychlou instalaci 
Kapitola 5: Nastavení routeru 
Dodatek A: FAQ 
Dodatek B: Nastavení PC 
Dodatek C: Technické informace 
Dodatek D: Vysvětlivky 
Dodatek E: Kontaktní informace 
 
 
 
Start reading TP-Link Router TL-WR541G User Manual

Related Manuals for TP-Link Router TL-WR541G User Manual

All TP-Link manuals