Home > TP-Link > Router > TP-Link Router TL-WR541G User Manual

TP-Link Router TL-WR541G User Manual

Here you can view all the pages of manual TP-Link Router TL-WR541G User Manual. The TP-Link manuals for Router are available online for free. You can easily download all the documents as PDF.

Page 11

TL-WR541G\TLWR542G 
TL-WR641G\TL-WR642G Uživatelská příručka pro bezdrátový router 54M\108M 
 11 
 2. Úvod 
2.1 Přehled routeru 
Tento bezdrátový router 54 Mb/s TL-WR541G\TLWR542G nebo bezdrátový router 108 Mb/s 
TL-WR641G\TLWR642G integruje čtyřportový přepínač, firewall, router NAT a bezdrátový přístupový 
bod. Je navrţen pro řešení malých sítí v domácnostech a kancelářích (SOHO). Bezdrátový router 54 
Mb/s TL-WR541G\TLWR542G nebo bezdrátový router 108 Mb/s...

Page 12

TL-WR541G\TLWR542G 
TL-WR641G\TL-WR642G Uživatelská příručka pro bezdrátový router 54M\108M 
 12 
 1 10/100M WAN port RJ45 s funkcí Auto-Negotiation, 4 10/100M LAN porty RJ45 s funkcí 
Auto-Negotiation, podporující Auto-MDI/MDIX 
 Podporuje 2x to 3x eXtended Range™  a 108M Super G™ technologii přenosu pro bezdrátový 
LAN *. 
 Podporuje rychlosti přenosu dat 108 */54/48/36/24/18/12/9/6 Mb/s nebo 11/5,5/3/2/1 Mb/s. 
 Podporuje WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK autentizaci,...

Page 13

TL-WR541G\TLWR542G 
TL-WR641G\TL-WR642G Uživatelská příručka pro bezdrátový router 54M\108M 
 13 
 
Obrázek 2-1 náčrtek předního panelu 
Popisy LED kontrolek: 
Název Stav Popis 
PWo Nesvítí Napájení vypnuto 
Svítí Napájení zapnuto 
SYp 
Svítí Probíhá inicializace routeru 
Bliká Router pracuje správně 
Nesvítí Router hlásí hardwarovou chybu 
WLAN Nesvítí K routeru není připojeno ţádné bezdrátové zařízení 
Bliká Funkce bezdrátového provozu je zapnuta 
WAN,NJQ 
Nesvítí K příslušnému portu není...

Page 14

TL-WR541G\TLWR542G 
TL-WR641G\TL-WR642G Uživatelská příručka pro bezdrátový router 54M\108M 
 14 
Existují dva způsoby jak obnovit výchozí tovární nastavení routeru: 
pomocí funkce Factory Defaults (tovární nastavení) na stránce System Tools -> Factory Defaults 
ve webovém obsluţném programu routeru; 
Pouţijte resetovací tlačítko pro obnovení výchozího továrního nastavení: Nejprve vypněte 
napájení routeru. Potom stiskněte a přidrţte resetovací tlačítko, a pak zapněte napájení routeru,...

Page 15

TL-WR541G\TLWR542G 
TL-WR641G\TL-WR642G Uživatelská příručka pro bezdrátový router 54M\108M 
 15 
 3. Zapojení routeru 
3.1 Systémové požadavky 
 Širokopásmový přístup k internetu (DSL/kabel/ethernet) 
 Jeden DSL/kabelový modem s konektorem RJ45 (není potřeba, pokud připojujete router k 
ethernetové síti) 
 Kaţdý počítač v síti LAN musí mít funkční ethernetový adaptér a ethernetový kabel s konektory 
RJ45 
 Na kaţdém počítači musí být nainstalován protokol TCP/IP 
...

Page 16

TL-WR541G\TLWR542G 
TL-WR641G\TL-WR642G Uživatelská příručka pro bezdrátový router 54M\108M 
 16 
 
Obrázek 3-1 Hardwarová instalace bezdrátového routeru 
 

Page 17

TL-WR541G\TLWR542G 
TL-WR641G\TL-WR642G Uživatelská příručka pro bezdrátový router 54M\108M 
 17 
 4. Návod pro rychlou instalaci 
Po zapojení bezdrátového routeru do vaší sítě je potřeba jej nakonfigurovat. Tato kapitola popisuje 
způsob konfigurace základních funkcí vašeho bezdrátového routeru. Tyto postupy vám zaberou jen 
pár minut. Po úspěšné konfiguraci se budete moci okamţitě připojit k internetu pomocí routeru. 
4.1 Konfigurace TCP/IP 
Výchozí IP adresa...

Page 18

TL-WR541G\TLWR542G 
TL-WR641G\TL-WR642G Uživatelská příručka pro bezdrátový router 54M\108M 
 18 
 
Obrázek 4-1 Úspěšný výsledek příkazu Ping 
Pokud je zobrazený výsledek podobný obrázku Obrázek 4-2, znamená to, ţe počítač není připojen k 
routeru. 
 
Obrázek 4-2 Neúspěšný výsledek příkazu Ping 
Zkontrolujte připojení podle následujících kroků: 
Je připojení vašeho počítače a routeru správné? 
Poznámka: 
LED kontrolky 1/2/3/4 portu LAN na routeru, k němuţ je kabel připojen, a...

Page 19

TL-WR541G\TLWR542G 
TL-WR641G\TL-WR642G Uživatelská příručka pro bezdrátový router 54M\108M 
 19 
4.2 Návod pro rychlou instalaci 
Nastavení a správa bezdrátového routeru se provádí snadno pomocí webového rozhraní (Internet 
Explorer nebo Netscape® Navigator). Webové rozhraní lze pouţít na libovolném operačním systému 
Windows, Macintosh nebo UNIX pomocí webového prohlíţeče. 
Napojte se na router zadáním adresy http://192.168.1.1 do adresového řádku webového prohlíţeče....

Page 20

TL-WR541G\TLWR542G 
TL-WR641G\TL-WR642G Uživatelská příručka pro bezdrátový router 54M\108M 
 20 
 
Obrázek 4-5 Rychlé nastavení 
Klepněte na Další, poté se zobrazí stránka Volba typu připojení WAN, viz obrázek 4-6. 
 
Obrázek 4-6 Volba typu připojení W AN 
Router umoţňuje tři nejobvyklejší způsoby připojení k internetu. Vyberte způsob kompatibilní s 
parametry připojení vašeho poskytovatele připojení k Internetu. Klepněte na tlačítko Další a zadejte 
potřebné síťové...
Start reading TP-Link Router TL-WR541G User Manual

Related Manuals for TP-Link Router TL-WR541G User Manual

All TP-Link manuals